Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2052 Merkevarebygging - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier og modeller for å forstå merker som fenomen, så vel som arbeidsprosesser og teknikker for merkevarebygging i praksis. Emnet gir studentene innføring i både psykologiske og økonomiske effekter av merkevarer. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 

Ferdigheter

Studenten...

Generell kompetanse

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. (A-F)

Kurset har ett arbeidskrav som studentene må bestå for å kunne avlegge eksamen.

Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesning f.aman. Tarje Børsum Gaustad