Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2053 Kundedrevet innovasjon - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid, o.l. 

Det er obligatorisk praksis på emnet. Hver student vil utplasseres i reiselivsbedriften fra onsdag til og med fredag i uke 17 (22-24. april) eller 18 (29. april- 01. mai).


Innhold

Kundedrevet innovasjon gir en oversikt over sentrale temaer, begreper og metoder. Sentrale temaer er:

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre studentene i stand til å forstå kundedrevet innovasjon samt analysere og utvikle relevante forretningsmodeller i alle typer bedrifter og organisasjoner og på den måten bidra til bærekraft og konkurransedyktighet. Emnet presenterer nye og spennende perspektiver på innovasjon, med tjenestedominant logikk og kunde- og merkeopplevelse som fundament. Kundeorientering står sentralt og kunder/brukere sees på som samskapere av verdi ved forbedring eller nyutvikling av produkter og/eller tjenesteprosesser. Emnet anvender praktiske eksempelcase og studentworkshops med bruk av metodikk for kundedrevet innovasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal

Ferdighet

Kandidaten kan

Generell kunnskap

Kandidaten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner og gruppearbeid. I tillegg skal studentene utplasseres i reiselivsbedrifter i praksis våren 2020.

Hver student vil utplasseres i reiselivsbedriften fra onsdag til og med fredag i uke 17 (22-24. april) eller 18 (29. april- 01. mai). Utplasseringen er en obligatorisk del av kurset.


Eksamen

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Karakterskala: A-F

Arbeidskravet er relatert til praktisk anvendelse av metodikk for kundedrevet innovasjon i en case bedrift, og gjøres i grupper. Studentene skal formidle sine praktiske erfaringer og refleksjoner i en skriftlig rapport og gjennom en presentasjon. Oppgavene må være godkjent for å få oppmelding til avsluttende vurdering/eksamen. Kravene gis bestått/ikke bestått

Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesning prof. Nina Katrine Prebensen