Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ERN-2007 Praksis - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om hvordan det arbeides med ernæring på arenaer som omfatter forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil være ulike arbeidsformer: 


Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen: 

Det gjøres en samlet vurdering av studentenes prestasjon i praksis ut fra oppnådd læringsutbytte og gjennomførte arbeidskrav. Arbeidskrav, inkludert oppfylt krav om obligatorisk oppmøte i praksis og ved for- og etterarbeid, må være godkjent. Vurderingsuttrykk for praksisemnet er bestått/ikke bestått vurdert av praksisveileder og emneleder i fellesskap. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten kan inndras. Jfr. forskrift for eksamener ved UiT §26. Alle arbeidskrav må også leveres på nytt. 

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Ina Midttun
Seminar uni.lekt. Ina Midttun