Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene vitenskapelig kompetanse til å gjennomføre et forskningsprosjekt innenfor ernæring. Studentene skal få avansert kunnskap i epidemiologi og statistikk og kunne bearbeide, analysere og tolke data, samt oppsummere og diskutere resultatene på en god, vitenskapelig måte. Studentene skal også få en innføring i prinsippene ved in vivo-/in vitro-studier brukt innenfor ernæringsfaget. Videre skal studentene lære seg forskningsetikk og ha god kjennskap til lover og formelle godkjenninger som kreves for å bedrive helsevitenskapelig forskning. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskaper: 

Ferdigheter: 

Generell kompetanse: 

Det henvises også til læringsutbyttet for langsgående temaer i Vitenskapelig og Profesjonell kompetanse i ernæring. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er ikke praksis i dette emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

Eksamen: To ukers hjemmeeksamen. Det gis bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått. 

Eksamensspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 

Kontinuasjonseksamen: Avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. I tilfeller der studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig med kontinuasjonseksamen. 


Dato for eksamen

hjemme-eksamen utlevering 21.02.2020 innlevering 06.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesninger f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
prof. Ørjan Olsvik
prof. Anne Sameline Grimsgaard
prof. Tom Wilsgaard
f.aman. Gerd Berge
prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
stip. Torill Miriam Enget Jensen
stip. Guri Annesdotter Norddal
f.aman. Ekaterina Sharashova
stip. Runa Borgund Barnung
Kollokvie f.aman. Gerd Berge
f.aman. Ekaterina Sharashova
stip. Hilde Espnes
stip. Ana Silvia Ibarra Sanchez
stip. Sairah Lai Fa Chen
Seminar f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
prof. Ørjan Olsvik
prof. Anne Sameline Grimsgaard
prof. Tom Wilsgaard
f.aman. Gerd Berge
prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
stip. Torill Miriam Enget Jensen
stip. Guri Annesdotter Norddal
f.aman. Ekaterina Sharashova
Gruppearbeid prof. Ørjan Olsvik
prof. Anne Sameline Grimsgaard
prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
stip. Torill Miriam Enget Jensen
stip. Guri Annesdotter Norddal
f.aman. Ekaterina Sharashova
stip. Runa Borgund Barnung