Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi.

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteratur er på engelsk og på norsk.

Undervisning

Forelesning: 25 timer

Seminar: 35 timer (obligatorisk)

Laboratoriekurs: 23 timer (obligatorisk)


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent frioppgave

Godkjent laboratoriekurs

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timers varighet.Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 02.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Første gang: Fredag 23.januar 2015 kl. 0915
Forelesning f.aman. Ann-Mari Holsæter
prof. Gøril Eide Flaten
f.aman. May Wenche Bakke Jøraholmen
prof. Natasa Skalko Basnet
stip. Margherita Falavigna
Første gang: Fredag 18.januar 2018 kl.10.15

Seminar overing. Skjalg Nyheim Solum
prof. Natasa Skalko Basnet
stip. Eirik André Lindeløff Rustad
stip. Margherita Falavigna
Lab overing. Skjalg Nyheim Solum
prof. Natasa Skalko Basnet
stip. Eirik André Lindeløff Rustad
stip. Margherita Falavigna