Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9 - 12 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semesteroppgave) på 5 sider (1800-2200 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave, individuelt. innlevering 04.05.2020;Hjemmeoppgave, individuelt Alta innlevering 04.05.2020;Hjemmeoppgave, individuelt Harstad innlevering 04.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp
Undervisning Vår 2020
Orienteringsmøte: 10. januar 2019 kl.09.15 i AUD I, Teorifagbygget.
Forelesning Orienteringsmøte: Torsdag 10. januar 2019, kl. 09.15, Aud 1

f.kons. Herbjørg Anie Hansen
uni.lekt. Kari Refsdal
Første gang: 11. januar 2019

Forelesning Tromsø f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: 11.januar 2019 kl.08.15 Teorifagbygget AUD I

Forelesning - Alta Første gang:

Forelesning/seminar Harstad uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Første gang:

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Se under den enkelte gruppe.

HS-1- Y Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-1 - Y er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Annamari Eliisa Vitikainen
Første gang: 17. januar 2019

HS-2 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-2 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Jan Harald Alnes
Første gang: 17. januar 2019

HS-3 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-3 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-4 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-4 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang: 17. januar 2019

HS-5 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-5 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 17. januar 2019

HS-6 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-6 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang: 17. januar 2019

HS-7 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-7 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang: 17. januar 2019

HS-8 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-8 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Jan Harald Alnes
Første gang: 17. januar 2019

HS-9 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-9 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-10 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-10 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang: 17. januar 2019

HS-11 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-11 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 17. januar 2019

HS-12 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-12 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

Første gang: 17. januar 2019

HS-13 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-13 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

Første gang: 17. januar 2019

HS-14 - ventegruppe humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-14 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

Første gang: 17. januar 2017

E-50 - CAMPUS ALTA - Engelsk Kun for studenter Arctic Adventure Tourism - Bachelor

prof. Jennifer Clare Heyward
Første gang: torsdag 25. januar 2019

Økonomi - 51 Kun for Økonomi

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 52 Kun for Økonomi

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 53 Kun for Økonomi

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 54 Kun for Økonomi

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 55 Kun for Økonomi

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 56 Kun for Økonomi

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 57 Kun for Økonomi

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 58 Kun for Økonomi

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 59 Kun for Økonomi

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 60 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 61 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 62 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 69 - venteliste Kun for Økonomi

Første gang: 14. januar 2019

NTL-81 - NT-fak lektorstud. realfag Beregnet for studenter på lektorutdanning, studieretning realfag

Første gang: 16. januar 2019

NT-82 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 16. januar 2019

NT-83 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 16. januar 2019

NT-84 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 16. januar 2019

NT-85 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang: 16. januar 2019

NT-86 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

Første gang: 16. januar 2019

NT-88 - venteliste Beregnet for studenter på NT-fak

Første gang: 16. januar 2019

FLY-90 prof. Michael Paul Morreau
Første gang mandag 14. januar 2019

SI-95 - Sivilingeniører f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang: 16. januar 2019

ID-98 Kun for bachelor i idrett i Tromsø

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 14. januar 2019

ID-99 - venteliste Kun for bachelor i idrett i Tromsø

Første gang:

HS-196 - CAMPUS Harstad Kun for studenter Campus Harstad. Harstad har eget opplegg - ikke eget seminar.

uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
HS-197 - CAMPUS Harstad Kun for studenter Campus Harstad. Harstad har eget opplegg - ikke eget seminar.

uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Orienteringsmøte Orienteringsmøte: torsdag 10. januar kl.

Eksamen Eksamen vår 2019: Innlevering mandag 6. mai kl. 13.00 : Muntlig HSL-fak uke 22 : Muntlig øvrige fak. uke 21