Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en introduksjon til lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede luftfartøy. Emnet gir en innføring i flyging av multirotor. Emnet gir også en innføring hvordan ubemannede multirotorer er bygd opp. Emnet gir også en innføring i grunnleggende førstehjelp.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

Ferdigheter:

Studenten ...

Generell kompetanse:

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

40 timer forelesning, flyging innendørs og utendørs med ubemannede multirotor og 6 timer labundervisning.


Eksamen

Vurderingen i emnet baserer seg på en praktisk flygeprøve som teller 40 % og en avsluttende 3-timers skriftlig eksamen som teller 60 %.

3 individuelle innlevering må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Det gis en bokstavkarakter A - F.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Praktisk flygeprøve 27.03.2020;Hjemmeeksamen utlevering 29.05.2020 innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori 3 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning sr.ing. Jørgen Dalsbøe
øvinglær. Ronny Sandslett
øvinglær. Christian Henry Semb Parr
øvinglær. Karl Fredrik Berg
øvinglær. Kristian Gundersen Skjefstad
Øving - praktisk flyging inne sr.ing. Jørgen Dalsbøe
øvinglær. Ronny Sandslett
øvinglær. Karl Fredrik Berg
øvinglær. Kristian Gundersen Skjefstad
Øving - praktisk flyging ute sr.ing. Jørgen Dalsbøe
øvinglær. Ronny Sandslett
øvinglær. Karl Fredrik Berg
øvinglær. Kristian Gundersen Skjefstad
Lab sr.ing. Jørgen Dalsbøe