Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FLY-2002 Avansert VFR-flygetrening - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 3 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR) på et mer avansert nivå. Treningen inneholder blant annet mørkeflyging, lengre navigasjonsturer solo, samt avanserte VFR-manøvrer. Kurset vil gi studentene nødvendig flygeerfaring som fartøyssjef, og være en del av timebyggingen nødvendig for trafikkflygersertifikat (CPL).

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1005 Grunnleggende VFR-flygetrening

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

Ferdigheter:

Kandidaten..

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon og soloflyging i enmotors fly. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene. Kurset krever stor grad av selvstendighet og ansvar hos den enkelte student med tanke på planlegging og gjennomføring av flygingen.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamenform: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-1011 Avansert flygetrening VFR 5 stp
Undervisning Vår 2020