Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FSK-1120 Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i marin økologi og fiskebiologi. Her gis grunnleggende kunnskap om kyst -og havområder, herunder interaksjoner mellom sentrale arter, forskjellige habitater og oseanografi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kunnskap:

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er i hovedsak engelsk. Eksamen vil bli gitt på engelsk, og studentene vil kunne besvare på enten norsk eller engelsk. 

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, et dagstokt, lab, en fjære-ekskursjon og veiledning. Det legges vekt på studentaktiv læring. Seminarer er obligatoriske (80% oppmøte).

Seminarene vil kreve gode forberedelser og samarbeid mellom studentene. Seminarene vil bestå av å diskutere en problemstilling.


Eksamen

Skriftlig eksamen 4t. Ingen hjelpemidler (multiple choice)

Arbeidskrav: A: Deltagelse på seminarer (80%) og godkjent rapport B: Deltagelse på tokt (100%) og godkjent toktrapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang semesteret etter.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Ulf Ove Lindstrøm
inst.leder Geir Rudolfsen
f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Lab 1 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Seminar gr. 1 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Seminar gr. 2 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Seminar gr. 3 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Tokt gr. 1 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Tokt gr. 2 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Tokt gr. 3 f.aman. Enrique Blanco Gonzalez