Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat og havbruk, samt i akvamedisinprogrammet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en innføring i teknisk oppbygging av land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg, med hovedvekt på teknologi som brukes i norsk lakseoppdrett. Et viktig element i kurset er beskrivelse av virkemåten til tekniske komponenter i oppdrettsanlegg. Dette blir satt i sammenheng med oppdrettsorganismenes miljøkrav, myndighetskrav, arbeidsmiljø og økonomi.

Søknadsfrist

1. desember for enekltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Kompetanse: Kandidaten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, lab og seminar. Prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave (teller 40 %) og avsluttende 4 t skriftlig eksamen (teller 60 %). Karakterskala: A-F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Laboratoriejournal (minimum 2 av 3) må være godkjent for å kunne framstilles til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en prosjektoppgave med ny problemstilling og en skriftlig skoleeksamen.


Emnet overlapper disse emnene

MTE-2003 Oppdrettsteknologi 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan
Forelesning prof. Helgi Thor Thorarensen
Lab/Ekskursjon Havbruksstasjonen prof. Helgi Thor Thorarensen
Seminar prof. Helge Kreutzer Johnsen
prof. Helgi Thor Thorarensen
Se timeplan

LAB prof. Helgi Thor Thorarensen