Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

GEO-2001 Mineralogi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Innhold

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 

Ferdigheter

Studenten kan

 

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

13 forelesninger (26 timer) og 13 øvelser (39 timer).

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

-godkjente øvelser

-1 timers kursprøve som består av identifikasjon av silikat- og malmmineraler i håndstykker (bestått/ikke bestått)


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

GEO-103 Mineralogi 9 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Mand. 14. jan kl 12.15, Naturf 1207
Forelesning prof. Jiri Konopasek
f.aman. Sabina Strmic Palinkas
Øvelser gruppe 1 prof. Jiri Konopasek
f.aman. Sabina Strmic Palinkas
Øvelser gruppe 2 stip. Marina Galindos