Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

GEO-2002 Strukturgeologi - berggrunnskart - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Emnet behandler grunnleggende teori om spenning og deformasjon i jordskorpa, teori om klassifikasjon av deformasjonsstrukturer som folder, forkastninger og bruddplan. Berggrunnskart behandles med vekt på geologisk tolkning og profiler. Eksempler vil bli gitt fra ulike tektoniske regimer. Videre gjennomgås noen metoder og verktøy som benyttes i strukturgeologisk analyse, blant annet stereonett og anvendt seismisk tolkning.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

28 timer forelesninger, 24 timer øvelser og 2 dager ekskursjon.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.  

 Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologisk utstyr i felt (hammer, lupe, spade, etc.)

- godkjent ekskursjon


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

GEO-104 Strukturgeologi/bergrunnskart 6 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Man 21/1 kl 14.15, Naturf 1207
Forelesning prof. Steffen Gunnar Bergh
f.aman. Winfried Kurt Dallmann
Første oppmøte:

Øving Gruppe 1 prof. Steffen Gunnar Bergh
Felt prof. Steffen Gunnar Bergh