Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

GEO-2004 Petrologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

 


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har

 

Ferdigheter

Studenten kan

 

Generell kompetanse

Studenten har

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

13 forelesninger (39 timer), 13 øvelser (39 timer) og 3 dager feltekskursjon.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologsik utstyr i felt (hammer, lupe, spade, etc.).

-godkjent ekskursjonsrapport.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 28.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

GEO-105 Petrologi 6 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Man. 14. jan, kl 09.15, Naturf 1207
Forelesninger prof. Jiri Konopasek
f.aman. Melanie Simone Marie Forien
Jack James Percival
Øvelser Gr.2 prof. Jiri Konopasek
Felt gr 1 prof. Jiri Konopasek