Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

GEO-2006 Innføring i anvendt geofysikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Emnet gir en omfattende oversikt over geofysiske letemetoder og anvendelsen av fysikk og matematikk for å studere geologiske strukturer, fenomener og prosesser. De geofysiske metodene som gjennomgås er gravitasjon (tyngdekraftsmålinger), magnetiske målinger, seismologi, jordskjelv, seismisk refleksjon og refraksjon, geofysisk borehullsmetoder og en kort introduksjon til elektriske og eletromagnetiske målinger. Anvendelser av disse vil bli vurdert, inkludert hydrokarbon- og mineralleting, storskala tektoniske studier, miljø-, ingeniør- oh hydrogeologiske undersøkelser og geofarer. For hver metode vil undervisningen gå fra grunnleggende prinsipper ( teori) gjonnom metodikk og applikasjoner til anvendelse. Dette kurset legger vekt på anvendelser, og holder teori til det essensielle. Emnet omfatter gjennomgang av Jordens gravitasjonsfelt ( med Jordens rotasjon og form), det geomagnetiske feltet og de seismiske grensene i jordkloden. Øvelsene er utformet for å styrke konsepter og teori undervist i forelesniger og inneholder oppgaver og eksempler som illustrerer anvendelsen av de geofysiske metodene, inkludert oppgaver med bruk av geofysisk programvare på datamaskiner. Emnet inneholder også et en-dagers tokt med forskningsfartøyet F/F Helmer Hansen.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

40 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 1 dag feltundervisning (tokt).

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring i henhold til UiTs retningslinjer for tokt innen avreise

- godkjent feltrapport


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

GEO-141 Innføring i anvendt geofysikk 9 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Tirs. 15. jan, kl 12.15, Naturf 1207
Forelesninger prof. Stefan Bünz
Øvelser prof. Stefan Bünz
stip. Manuel Moser