Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1828 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Faget vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:

Kjemiteknikk

Statistisk prosesskontroll


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse 

Kjemiteknikk

Emnet skal gi kandidaten kunnskap om fagområdene innenfor prosesskjemien.

Disse er:

Statistisk prosesskontroll

Ferdigheter

Kjemiteknikk

Statistisk prosesskontroll

Generell kompetanse

Kjemiteknikk 

Statistisk prosesskontroll


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Klasseromsundervisning, individuelle øvinger og gruppeøvinger i klasserom eller lab.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Fire (4) innleveringsoppgaver som alle må være godkjent for å få eksamensrett.

Eksamen og Vurdering

Skriftlig fem (5) timers eksamen under oppsyn. Eksamen teller 100 % for karakterfastsettelsen.

Karakter: Bokstavskarakter A-F, der F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen i emnet. Se universitetets reglement for opplysninger om tilgang til kontinuasjonseksamen. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.06.2020 innlevering 09.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.lekt. Espen Henrik Johannessen