Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet går over et semester, og  avsluttes med eksamen i vårsemesteret.


Innhold

Struktur og egenskaper til små organiske molekyler og biologiske molekyler som proteiner, enzymer, lipider og karbohydrater, biokjemisk energiomsetning, metabolisme av karbohydrater, lipider og nitrogenkomponenter, enzymologi, organiske gruppers nomenklatur, struktur og spesifikke egenskaper, samt enkle reaksjonsmekanismer; isomeri. Biokjemiske analysemetoder, fotometriske metoder, elektrokjemiske metoder, kromatografi og andre separasjonsmetoder.

Hva lærer du

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne:  

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne:  

 Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiemappe, forelesninger, intern laboratoriepraksis.

Eksamen

Det er to eksamener i emnet, en mappeeksamen med to obligatoriske arbeider og en seks timers skriftlig skoleeksamen som begge bedømmes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått. Begge eksamener teller like mye og gir en samlet sluttkarakter.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Emnet overlapper disse emnene

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 5 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan for mer informasjon. Velg de samme labgruppene i alle emnene du tar. F.eks. Har du valgt Gruppe 1 og Gruppe A i MBI-1101, må du velge dette også for MBI-1103, osv.
Forelesning uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Thorsten Steiro Thoresen
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.aman. Vivian Berg
f.lekt. Maria Sangvik
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Gruppe 1 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Gruppe 2 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Gruppe 3 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Gruppeundervisning uni.lekt. Homayoun Amirnejad
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.aman. Vivian Berg
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Felles lab uni.lekt. Homayoun Amirnejad
f.lekt. Maria Sangvik
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Gruppe A f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.aman. Vivian Berg
Gruppe B f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.aman. Vivian Berg