Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 2 -  Opprettholde sikker brovakt.

Del 2: Navigasjon Modul 3 -  Bruk av Radar og Arpa for å opprettholde navigeringens sikkerhet.

Del 3: Navigasjonsinstrumenter I.

Del 4: Meteorologi


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 Simulatorøving. 5 navigasjonsinstrument laboratorieøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30%)

2. 4 timers skriftlig eksamen.(teller 70%)

Begge deler må bestås. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Undervisning Vår 2020
Forelesning Sjur Nicolai Wergeland
uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Brief uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Gruppe 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Gruppe 2 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Lab gruppe 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Øving uni.lekt. Magne Petter Sollid
Crowd and Crisis uni.lekt. Øyvind Haugseggen