Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 2 -  Opprettholde sikker brovakt.

Del 2: Navigasjon Modul 3 -  Bruk av Radar og Arpa for å opprettholde navigeringens sikkerhet.

Del 3: Navigasjonsinstrumenter I.

Del 4: Meteorologi


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 Simulatorøving. 5 navigasjonsinstrument laboratorieøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30%)

2. 4 timers skriftlig eksamen.(teller 70%)

Begge deler må bestås. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 20.05.2020 innlevering 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning Sjur Nicolai Wergeland
uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Brief uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Gruppe 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Gruppe 2 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Lab gruppe 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Øving uni.lekt. Magne Petter Sollid
Crowd and Crisis uni.lekt. Øyvind Haugseggen