Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MFA-2006 Nautikk 3 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 6 - Ledelse av ressurser på broen

Del 2: Navigasjon Modul 7 - Skipsmanøvrering

Del 3: Navigasjon Modul 8 - Reagere i nødsituasjoner

Del 4: Navigasjon Modul 9 ¿ Polarkoden og is-navigering

Del 5: Navigasjonsinstrumenter III


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Integrerte brosystem (INS)

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 4 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %).

2. 4 timers skriftlig eksamen (teller 70 %).

Begge deler må være bestått for å få karakter i faget. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Undervisning Vår 2020
Forelesning øvinglær. Gudmund Johansen
uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Brief øvinglær. Gudmund Johansen
Simulator gr. 1 øvinglær. Gudmund Johansen
Simulator gr. 2 øvinglær. Gudmund Johansen
Gyro gr. 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Gyro gr. 2 uni.lekt. Øyvind Haugseggen