Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MFA-2006 Nautikk 3 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 6 - Ledelse av ressurser på broen

Del 2: Navigasjon Modul 7 - Skipsmanøvrering

Del 3: Navigasjon Modul 8 - Reagere i nødsituasjoner

Del 4: Navigasjon Modul 9 ¿ Polarkoden og is-navigering

Del 5: Navigasjonsinstrumenter III


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Integrerte brosystem (INS)

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 4 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %).

2. 4 timers skriftlig eksamen (teller 70 %).

Begge deler må være bestått for å få karakter i faget. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 20.05.2020 innlevering 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning øvinglær. Gudmund Johansen
uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Brief øvinglær. Gudmund Johansen
Simulator gr. 1 øvinglær. Gudmund Johansen
Simulator gr. 2 øvinglær. Gudmund Johansen
Gyro gr. 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Gyro gr. 2 uni.lekt. Øyvind Haugseggen