Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesning, 28 timer regneøvinger og laboratorieøvinger hver på -18 timer.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått ¿ eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MS527 Skipsteknologi 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Kåre Johansen
Øving uni.lekt. Kåre Johansen
Lab gr. 1 uni.lekt. Kåre Johansen
Lab gr. 2 uni.lekt. Kåre Johansen
Lab gr. 3 uni.lekt. Kåre Johansen
Lab gr. 4 uni.lekt. Kåre Johansen