Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

I praksisopplæringen vil studentene delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over erfaringer fra utvalgte sekvenser av undervisning. En viktig del av studentens profesjonsutvikling i praksis er å observere lærerens didaktiske klasseledelse. Studenten skal i tillegg fokusere på lærerens etiske ansvar.

Opptakskrav

PFF-1020 samt PFF-1015 må være fullført og bestått. I tillegg til minimum 60 stp fagstudier

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet profesjonsutdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i vårsemesteret og den gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan vurderes;

Faglærere på lektorutdanning trinn 8-13 profesjonsfag godkjenner arbeidskravene.

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

En student som vurderes til ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Undervisning Vår 2020
Praksisseminar Praksiseminar før praksis: 14.11.19 kl. 14.15-16.00 Praksis i skolene 10 dager Praksisseminar etter praksis: 06.02.19 kl. 14.15-16.00

uni.lekt. Hans-Georg Køller
prof. Anne Birgitte Fyhn
uni.lekt. Lena Elisabeth Ingilæ Landsem
uni.lekt. Tove Beate Jensen
f.aman. Solveig Karlsen
f.aman. Merete Saus
uni.lekt. Hella Veierud Busch
uni.lekt. Christopher Loe Olsen
uni.lekt. Kristine Nordman
Praksis for realfag I uke 1-3 for realfag

Praksis for språk og samf. I uke 2-3 for språk- og samfunnsfag.