Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og tilpassa opplæring.

I denne perioden skal studentene gjennomføre og dokumentere et FoU arbeid med vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi. Der det ligger til rette for det kan dette inngå som en del av skolens FoU aktivitet.

I tillegg skal studentene få kjennskap til skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Profesjonsetiske problemstillinger vil også inngå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13

Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 8 uker- 40 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.