Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har to hovedfokus.

Det første er at det legges særlig vekt på utprøving og grunnleggende mestring av sentrale vurderings- og arbeidsformer og observasjonsmetoder.

Det andre hovedfokuset vil være læreren som leder av elevens lærinsgprosesser med ansvar for utvikling av arbeids- og læringsmiljøet.

Hvis praksisopplæringen gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og kollegabasert veiledning være et tema.

Yrkesetiske utfordringer vil inngå i alle sider av praksisopplæringen.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisopplæringen er obligatorisk del av en samlet del av PPU Y og utgjør til sammen 35 dager i den første praksisdelen.

Det skal gjennomføres10 dager praksis på ungdomsskole (8. - 10 trinn), 1. studieår.

Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse. Praksis skal til vanlig gjennomføres som gruppepraksis.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 

Eksamen består av:

Praksisopplæringen vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og faglærer fra UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Praksis vurderes med bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren "ikke bestått" i praksis, kan gjøre 1- ett- nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.