Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-1031 Strålefysikk og radiografisk bildeframstilling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet inneholder de grunnleggende begrepene, teoriene og prinsippene fra strålefysikken. Emnet vektlegger dannelse, registrering og måling av ulike typer stråling. Sentrale emner er strålefysikk, røntgenapparater med ultralyd og mammografens oppbygging og anvendelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav. Obligatorisk ferdighetstrening må være gjennomført før studenten kan framstilles til eksamen. Individuell muntlig eksamen. Varighet 30 minutter pr kandidat. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen
Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
øvinglær. Andrea Falk Lorentsen
Ferdighetstrening uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Cato Johansen
Gruppearbeid uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted