Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-1032 Grunnleggande teknologiske og kliniske aspektar ved radiografi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i RAD-1031 for å kunne framstille seg til eksamen i RAD-1032.

Innhold

Emnet omhandler digital radiografi og strålevern. Omsorg, informasjon og kommunikasjon med pasienter samt sykdomslære er sentrale elementer. Yrkesetikk relateres til mennesker i ulike livsfaser og med ulike sykdommer. Emnet setter fokus på at studenten skal integrere teoretisk kunnskap i praktisk arbeid ved å planlegge å gjennomføre skjelett-, og thoraxundersøkelser.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, praksis, gruppearbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav.

Førstehjelpskurs og praksis i 2.semester må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Ikke bestått praksis fører til endret studieprogresjon.

Individuell skriftlig skoleeksamen, varighet 6 timer. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Ferdighetstrening uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Gruppearbeid øvinglær. Andrea Falk Lorentsen