Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-2521 Strålevern, bildebehanding og kvalitetssikring - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått

Innhold

Emnet omhandler kvalitetskontroll, kvalitetsutvikling og dokumentasjon innen radiografi. Vektlagte tema er utførelse av dosemålinger, beregning og vurdering av stråledoser i medisinsk diagnostikk, samt radiografens rolle, oppgaver og ansvar i interaksjon med pasienten. I emnet inngår dokumentasjon og kvalitetssikring av resultater i henhold til gjeldende lovverk.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: En oppgave i tilknytning til temaene som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen.

Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Varighet 4 dager. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Øystein Olsen
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Gruppearbeid uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Ferdighetstrening uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted