Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-2540 Bacheloroppgave - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått alle forutgående eksamener og praksisstudier.

Innhold

Emnet omhandler vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innenfor rammen av radiografstudiets mål. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminar knyttet til oppgave.

Eksamen

Arbeidskrav: Skriftlig innlevering av prosjektbeskrivelse og ett framlegg.

Eksamen: Skriftlig oppgave over selvvalgt tema og individuell muntlig eksaminasjon. Varighet muntlig høring 30 min. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 personer. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgave og eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Undervisning Vår 2020
Gruppearbeid uni.lekt. Laila Johanna Lindgård