Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men for å kunne ta dette emnet bør du ha kunnskaper tilsvarende BED-1007 Matematikk for økonomer.

Innhold

Dette er et grunnleggende kurs i mikroøkonomi som begynner på et elementært nivå der begrep og prinsipper fra faget forklares på en intuitiv måte og ved hjelp av grafisk fremstilling. Deretter gis en innføring i bruk av de redskapene som er ofte brukt i formell mikroøkonomisk analyse. Blant problemstillingene finner man konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. Offentlige markedsinngrep, som f. eks. avgifter og subsidier, studeres også. Man drøfter i tillegg sentrale begrep fra velferdsøkonomi som for eksempel avveiningen mellom effektivitet og fordeling i en økonomi.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: For å kunne ta dette emnet bør du ha kunnskaper tilsvarende BED-1007 Matematikk for økonomer. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

FERDIGHETER

Kandidaten:

Kan anvende mikroøkonomisk teori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamen består en 6 timers digital skoleeksamen

Bokstavkarakterer A-F, der F er stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. For å få avlegge kontinuasjonseksamen i emnet er det en forutsetning at arbeidskravene er godkjente. Kontinuasjons og utsatt eksamen arrangeres i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Arbeidskrav

Det er fire arbeidskrav/oppgaver som må være godkjente for å få avlegge eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 13.05.2020 innlevering 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SOK-1002F Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger Alta inst.leder Jørund Haldor Greibrokk
Forelesninger Tromsø f.lekt. Viggo Roald Andreassen
Forelesninger Harstad f.lekt. Viggo Roald Andreassen
Forelesninger Narvik uni.lekt. Steen Mejrup
Seminar Tromsø f.lekt. Viggo Roald Andreassen