Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SYP-3104 Kliniske praksisstudier 2 - Anestesisykepleie - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis skal studenten få en dypere forståelse for anestesisykepleierens funksjon- og arbeidsområde. Studenten skal begynne å oppøve evne til selvstendighet, spesielt på deloppgaver og under mindre komplekse og planlagte operasjoner. I andre semester starter vi å se det spesielle innenfor den generelle anestesisykepleien. Fokus vil være på:


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Undervisning Vår 2020