Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ERN-2000 Humanfysiologi del 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i ernæring.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Innhold

Dette emnet omhandler oppbygging og funksjon til sansene og nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet, det endokrine systemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og nyrene/urinveiene

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, laboratorieundervisning og praksis

Eksamen

Eksamen: 5 timers skoleeksamen som bedømmes med karakterskale A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) 5 stp
Undervisning Vår 2020
Se timeplan for mer informasjon om undervisning
Forelesninger f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Guri Skeie
stip. Torill Miriam Enget Jensen
uni.lekt. Emelie Birgitta Canderyd
Labøvelser f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.lekt. Kjell Lindgård
f.aman. Neoma Tove Boardman
Gruppe 1 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Neoma Tove Boardman
Gruppe 3 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
Kjøkkenlab gr. 1 stip. Torill Miriam Enget Jensen
Kjøkkenlab gr. 2 uni.lekt. Emelie Birgitta Canderyd
Basisgruppemøter stip. Torill Miriam Enget Jensen
uni.lekt. Hugo Nilssen