Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MBI-2012 Molekylær cellebiologi 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på 3-årig bachelorgradsprogram i biomedisin. Emnet tilbys også som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi en innføring i cellens indre organisering, hvordan cellene forbindes med andre celler og danner spesialiserte vev. Dette vil bli gjort gjennom teoretisk læring, seminarer med oppgaveløsing, gruppearbeid og laboratoriekurs med tilhørende laboratoriejournal.

Tema som det undervises i: Oppbygging og funksjon av cytoskjelettet, celle-celle-kontakter og ekstracellulær matrix, samt basale mekanismer ved celledeling, celledød, kreft, utvikling av multicellulære organismer, stamcelle- og infeksjonsbiologi. På laboratoriekurset vil spesialiserte vev bli studert ved mikroskopi.


Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2)

Anbefalt forkunnskap: Fullført 3 semestre av bachelorprogram i biomedisin, eller kunnskap på nivå med MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi og MBI-2011 Molekylær cellebiologi 1

Søknadskode: 9336 (enkeltemner realfag).


Hva lærer du

Etter å ha fullført emne MBI-2012 Molekylær cellebiologi 2 skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (24 timer), gruppearbeid (13 timer), seminarer (13 timer, laboratorieundervisning (2 x 3 timer) og gruppeundervisning (6 x 2 timer).

Eksamen

Eksamen: 5 timers skriftlig skoleeksamen med vurdering A-F.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 04.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Se timeplan for mer informasjon om oppmøte
Forelesninger prof. Karen Kristine Sørensen
f.lekt. Mona Nystad
prof. Terje Johansen
f.aman. Trond Lamark
prof. Bård Helge Smedsrød
prof. Eva Synnøve Sjøttem
f.lekt. Kjell Lindgård
Gruppe 1 stip. Nikoline Lander Rasmussen
stip. Juncal Garcia Garcia
post.doc. Mireia Nager Grifo
Gruppe 2 stip. Nikoline Lander Rasmussen
stip. Juncal Garcia Garcia
post.doc. Mireia Nager Grifo
Gruppe 1 f.lekt. Kjell Lindgård
Gruppe 2 f.lekt. Kjell Lindgård
Seminar prof. Karen Kristine Sørensen
f.lekt. Mona Nystad
prof. Terje Johansen
f.aman. Trond Lamark
prof. Bård Helge Smedsrød
prof. Eva Synnøve Sjøttem
Gruppearbeid prof. Karen Kristine Sørensen
f.lekt. Mona Nystad
prof. Terje Johansen
f.aman. Trond Lamark
prof. Bård Helge Smedsrød
prof. Eva Synnøve Sjøttem