Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SYP-3902 Masteroppgave i sykepleie - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie (for studieretningene anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- eller kreftsykepleie). Oppgaven er det største enkeltemnet i masterprogrammet og gir et sammenfattende uttrykk for læringsutbyttet for hele programmet, når det gjelder evne til å benytte teoretisk, forskningsetisk og metodisk kunnskap i studien av en fagspesifikk problemstilling.

 


Innhold

Tema for masteroppgaven skal ha relevans for praktisk utøvelse av sykepleie innen eget fagfelt. Masteroppgaven kan også inngå som en avgrenset del av et pågående forskningsprosjekt. Se «Retningslinjer for eksamen SYP-3902 Masteroppgave i sykepleie – studieretning anestesi, barn, intensiv, kreft, operasjon».

Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Emnet kan bare tas som enkeltemne av studenter som har bestått videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon-, eller kreftsykepleie ved UiT etter fagplaner gjeldene for kull 2016 høst.

Søknadskode: 9371


Hva lærer du

Målet med masteroppgaven er en opplæring i vitenskapelig metode og tankegang.

 

Studenten skal etter bestått emne:

 

Dette medfører at studenten skal:

 

 

 

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Oppgaven kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. 

Undervisning

Individuelle veiledningstimer og masteroppgaveseminar.

Eksamen

Studenten må ha bestått alle tidligere obligatoriske og selvvalgte emner tilsvarende 90 studiepoeng før innlevering av masteroppgaven.

 

Arbeidskrav:

 

Deltagelse, fremlegg og opposisjon ved to masteroppgaveseminar.

Innlevering av selvvalgt pensum.

Arbeidskravet blir vurdert til godkjent /ikke godkjent.

Eksamen:

Masteroppgaven blir bedømt av en oppnevnt eksamenskommisjon sammensatt av en ekstern og en intern sensor.

Vurderingsuttrykket er karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen, eller ved akutt sykdom til eksamen blir det arrangert kontinuasjons/utsatt eksamen.

 

Undervisning Vår 2020