Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BIO-2507 Fiskeribiologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet  i Fiskeri- og havbruksvitenskap med studieretning innen ressursforvaltning. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene for Biologi, klima og miljø og Miljøledelse og forurensningsbiologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i fiskeribiologiske arbeidsmetoder for beregning av fangstutbytte fra fiskebestander. Livsløp og beskatningshistorie for våre viktigste fiskebestander blir gjennomgått. Det gies en gjennomgang av faktorer som bestemmer variasjoner i fangstutbytte fra fiskebestander; individvekst, dødelighet og rekruttering. Metoder for måling og beregning av disse elementene blir gjennomgått, og det gies et innblikk i flerbestandsforskning og flerbestandsinteraksjoner. Teknikker for innsamling av materiale, aldersanalyse og anvendelse av statistiske metoder blir demonstrert. Studentene skriver en teoretisk semesteroppgave.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALR2

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Hva lærer du

Studentene skal;

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Muntlig eksamen (60 %), semesteroppgave (40 %). Bokstavkarakterer, A-E.F er ikke bestått.

Kontinuasjons eksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen består av muntlig eksamen og samme semesteroppgave som ved ordinær eksamen, med mulighet for forbedring.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-3557 Fiskeriøkologi 2 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning prof. Torstein Pedersen
forsker Nina Mikkelsen
Data lab prof. Torstein Pedersen
Emma Katarina Kube
Tokt avd.ing. Fride Tonning
prof. Torstein Pedersen
Laboratorie prof. Torstein Pedersen