Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biomedisin, Fiskeri- og havbruksvitenskap med havbruk som studieretning, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et omfangsrikt laboratoriekurs som gjennom praktiske forsøk belyser sentrale temaer i pensumet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

6 t skriftlig eksamen (80% av sluttkarakter) og laboratorierapporter (20% av sluttkarakter). Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 10.06.2020;Labrapport innlevering 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: se timeplan
Forelesninger prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
f.aman. Siri Kristine Knudsen
post.doc. Anja Striberny
prof. David Grey Hazlerigg
Lab. gr 1 kan tas av (BioMedisin og Akvamedisin) prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
Lab.gr 2 kan tas av(B-BIO og B-BIOTEK) prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
Lab gr. 3 prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
Kollokvium gr. 1 (BioMedisin og Akvamedisin) prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
prof. David Grey Hazlerigg
Kollokvium gr. 2 (B-BIO og B-BIOTEK) prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
prof. David Grey Hazlerigg
Kollokvium gr. 3 prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Even Hjalmar Jørgensen
prof. Erling Sverre Nordøy
prof. Lars Folkow
prof. David Grey Hazlerigg