Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1835 Elektrisitetslære - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

DC-kretser:

AC-kretser:


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper om DC-kretser:


Hva lærer du

Studentene som har fullført ITE1835 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Ferdigheter 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer.

Programvare som benyttes i forbindelse med laboratorieøvelse: Pspice Orcad


Eksamen

Arbeidskrav

Test i sikkerhet for lab må være godkjent før laboratorieøvelsene kan utføres.

5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent.

4 av 5 regneøvinger må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: En valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.06.2020 innlevering 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Hilde Henriksen