Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1844 Anvendt elektronikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Teoridel:

Konstruksjonsdel:


Søknadsfrist

1.desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, obligatoriske innleveringer og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

Arbeidskrav

Teoridel: 

Konstruksjonsdel: 

Oppgave i kretskortfremstilling ved hjelp av fresemaskin, samt lodding av hullmonterte og overflatemonterte kretskomponenter skal være godkjent. 

Eksamen og vurdering

I teoridelen jobber studentene med 3 regneoppgaver som de leverer inn utkast av i løpet av våren. Disse oppgavene representerer de obligatoriske innleveringene under arbeidskrav. Studentene får tilbakemeldinger på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semestret velger studentene to av de tre regneoppgavene som de ønsker å levere, dette karaktersettes. I tillegg inngår også et karaktersatt prosjektarbeid, med rapport.  

I konstruksjonsdelen jobber studentene med 4 obligatoriske oppgaver i løpet av våren, som karaktersettes. 

Eksamen og vurderingsform er dermed mappevurdering der to regneoppgaver og et prosjekt fra teoridelen, og fire obligatoriske oppgaver fra konstruksjonsdelen karaktersettes etter karakterskala A-F og teller med i den totale evalueringen i emnet.    

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Det gis en felles karakter for hele emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Dato for eksamen

Mappe innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Teoridel Canvas og timeplan (felles med ITE1916) uni.lekt. Annette Fossli Brustad
Konstruksjonsdel Canvas og timeplan overing. Geir Torfinn Edvardsen