Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1857 Bygningsteknikk og materiallære - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet bygningsmaterialer skal Studenten lære om;

Innenfor temaet betong skal Studenten lære om;

Innenfor temaet trevirke skal Studenten lære om;

Innenfor temaet aluminium - stål skal Studenten lære om;

Innenfor temaet byggeteknikk skal Studenten lære om;


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert vårsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter.

Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak. Øvinger, laboratorieoppgaver og selvstudium.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Obligatoriske arbeidskrav

Materiallære: 2 skriftlige, en i betong og en i tre/stål. Begge må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Laboratorieøvelser.

Bygningsteknikk: Det gis 3 øvingsoppgaver, hvorav 2 må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

5 timers skriftlig eksamen gir grunnlag for evaluering. Karakter A-F, der F er ikke bestått. 

Kontinuasjons­eksamen


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.06.2020 innlevering 09.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BYG-2603 Bygningsteknikk og materiallære 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Mikhail Aleksandrovich Khadyko
overing. Boy-Arne Buyle
f.aman. Svein-Erik Sveen
uni.lekt. Hugo Terje Vanje-Remlo
uni.lekt. Erling Mikal Kristiansen