Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1900 Programmering 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori

Innhold

Objektorientert programmering (tema noe avhengig av valgt lærebok):


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering.

Kandidaten kjenner til hva som ligger i begrepene arv og polymorfisme.

Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen, blant annet abstrakte klasser og interfaces.

Kandidaten kjenner til mekanismene for hendelsesorientering i Java GUI programmering.

Kandidaten kjenner til serialisering, rekursjon og trådprogrammering.

Ferdigheter:

Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.

Kandidaten kan programmere grafiske grensesnitt med hendelseshåndtering.

Kandidaten kan skrive programmer mot binærfiler og kan utnytte serialisering.

Kandidaten kan bruke et versjonshåndteringssystem.

Kandidaten kan skrive rekursive funksjoner.

Kandidaten kan skrive programmer med tråder og mot internett.

Generell kompetanse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Kandidaten vil tilegne seg avanserte programmeringskunnskaper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med teori og praktiske eksempler.

Ukentlige (ikke obligatoriske) øvingsoppgaver.

Elektroniske tester, kontrollspørsmål knyttet til gjennomgått stoff.

Obligatoriske øvingsoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav

5 obligatoriske oppgaver hvor 4 må være godkjent

Det kreves oppmøte i minst 2/3 av øvinger og forelesningstimer hvor lærer er tilstede.. Oppmøteregistrering.

Eksamen og vurdering

Bokstavkarakter. 5 timers digital eller skriftlig eksamen (med tilsyn, uansett eksamensform).

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.06.2020 innlevering 09.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Hans Richard Leon Movik
uni.lekt. Knut Collin
uni.lekt. Frode Næsje