Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

 Generell Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles teoriforelesninger i klasserom/auditorium. Obligatoriske oppgaver på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 godkjente obligatoriske oppgaver.

 Det kreves minst 75% oppmøte i faget på øvinger og forelesning (dette gjelder ikke nettstudenter).

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Prosjektoppgave (50%) sammen med en elektronisk flervalgstest (50%) gir karakteren i emnet. Begge må være bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på elektronisk flervalgstest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave må denne tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Dato for eksamen

Flervalgstest 14.05.2020;Prosjektoppgave innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Knut Collin
uni.lekt. Arild Steen
Testgruppe1 uni.lekt. Arild Steen