Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1807 Systemutvikling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori. 

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: bestått 50 studiepoeng, IGR1608, ITE1900

Anbefalte forkunnskaper: ITE1901


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En begrenset mengde med forelesninger knyttet til gjennomføring av et større utviklingsprosjekt i team. Selvstendig prosjektarbeid utgjør den vesentlige delen av faget hvor faglærer(e) vil veilede prosjektarbeidet. 6 obligatoriske oppgaver i grupper på 5-7 personer og flere ukentlige individuelle innleveringer.

Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Emnets oppgaver er prosjektorienterte og vurderes til Bestått/Ikke-Bestått basert på Mappe-evaluering.

Kontinuasjons­eksamen

Dersom vurdering gir Ikke-Bestått må hele emnet på tas på nytt ved neste ordinære avvikling


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

DTE-2604 Systemutvikling 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Hans Richard Leon Movik
f.lekt. Hans Olofsen
stip. Kristoffer Meyer Tangrand