Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MUS-5011 Fagdidaktikk 2 - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Klassen

2. Samfunnet

3. Ensembledidaktikk

4. Arbeid med individuell prosjektoppgave

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det forskende blikket (FoU-arbeid, vitenskapelig metode, prosjektoppgave)

Faglig skriving (Prosjektfremlegg, skriveworkshop)


Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-5010 Fagdidaktikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på vårsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

Eksamen

Prosjektoppgave over selvvalgt tema (ca. 6000 ord)

Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A til F.

Kontinuasjon påfølgende semester

Undervisning Vår 2020
Veiledning med lærer 1 uni.lekt. Peter Michael Strobelt