Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Entreprenørskap

Økonomi 

Organisasjon:


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha kjennskap til:  

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha ferdigheter innen de 3 beslektede merkantile fagområdene

(INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP - ØKONOMI - ORGANISASJON):

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

ØKONOMI

ORGANISASJON OG LEDELSE

Generell kompetanse:

Studenten skal etter bestått eksamen Ha kjennskap til tverrfaglige sammenhenger mellom økonomi, ledelse, miljø og teknologi, herunder kunne gjøre rede for:

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

ØKONOMI

ORGANISASJON OG LEDELSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I økonomidelen av emnet vurderes det å bruke programvare for å simulere hvordan drive produksjonsbedrifter. I forbindelse med dette kan det påregnes at innleveringer innen temaene regnskapsanalyse/nøkkeltallsanalyse og investeringsanalyse må gjøres. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver) må være godkjent for å oppnå eksamensrett 

Vurdering

5 timer individuell skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler tillatt, utover godkjent kalkulator.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 15.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Arvid Sølve Urke
uni.lekt. Knut Ivar Foshaug