Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp


Ansvarlig fakultet

UiT Norges arktiske universitet

Emnetype

Internt kurs forbeholdt ansatte ved UiT og studenter ved følgende studieprogram:

Innhold

Emnet består av følgende opplæringsdeler:

HMS og beredskap ved UiT:

Risikovurdering:

Verneutstyr:

Kjemikalier:

Farlig avfall:


Hva lærer du

.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert.

Eksamen

Ingen eksamen.