Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

JMO-3003 Jordmorfag og reproduktiv helse - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Jordmors ansvarsområde og funksjon

Emnet bygger videre på tema fra 1.semester. Emnet omhandler avansert og komplisert jordmorfag knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og det nyfødte barnet. Jordmor som profesjon, yrkesetikk, faglig ledelse og grunnlagstenking i jordmorfag inngår.

Grunnleggende og spesielle fag

Obstetrisk patologi og kompliserte tilstander, psykisk helse og uhelse, psykologiske og sosiale faktorer, farmakologi og pediatri (0-6 uker)

Akademisk kompetanse og kunnskapsgrunnlag i jordmorfag

Emnet vektlegger refleksjon over praksisopplevelser, kritisk holdning til kunnskapsgrunnlag for faglige vurderinger og ulike modeller for kvalitetsforbedring og nytenking


Obligatorisk forkunnskapskrav

JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet

Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten

 Ferdigheter: Studenten kan

Generell kompetanse: Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk


Undervisning

Det veksles mellom forelesning, seminar, e-læring, gruppearbeid, selvstudie og ferdighetstrening.

Eksamen

Eksamen:

Individuell skoleeksamen, 6 timer

Vurderingsuttrykk Bestått / ikke bestått

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester


Dato for eksamen

Skriftlig 04.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Heidi Elvemo
prof. Aina Westrheim Ravna
f.aman. Solrunn Hansen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
prof. Claus Andreas Klingenberg
Seminar uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Gruppeundervisning uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Sigrun Kongslien
Ferdighetstrening uni.lekt. Heidi Elvemo
prof. Claus Andreas Klingenberg