Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MDA-1011 Film-og fjernsynsproduksjon - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Obligatorisk for Bachelor i medieproduksjon.

Innhold

Emnet er praktisk-teoretisk og omhandler:

Video- og lydproduksjon for dokumentar og fiksjon


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, MDA-0750 Examen Facultatum - Medieproduksjon, MDA-1003 Introduksjon til medieproduksjon, MDA-1007 Medier, kommunikasjon og brukere, MDA-1008 Journalistikk

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

FERDIGHETER

Studenten

GENERELL KOMPETANSE

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og workshops etter timeplan.

Filmanalyseseminarer med muntlige framlegg fra studenter.

Selvstendig arbeid med skriftlige og praktiske arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Praktiske filmproduksjonsøvelser i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper.


Eksamen

Arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen:

Individuell skriftlig semesteroppgave (vektet 50 %) og gruppeproduksjon (vektet 50 %).

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 30.04.2020;Gruppeproduskjon innlevering 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Thomas Vordal