Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BED-3085 Å organisere og styre - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forståelse av organisasjoners oppbygging og virkemåte er en forutsetning for å kunne utøve ledelse og utvikle organisasjoner.

Emnet «Å organisere og styre» skal gjennom bred gjennomgang av teori, gi studentene forståelse og ulike perspektiver for analyse av strukturer, kultur og prosesser i organisasjoner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studenten skal

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal være i stand til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent skriftlig innlevering.

Eksamen:

3 ukers individuell hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, hvor F er stryk.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 27.11.2019 innlevering 18.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.lekt. Tor Jørgen Schjelde
f.lekt. Ole Tom Andreassen