Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet er en del av 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Se fagbeskrivelse med pensum

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det foreventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Skriftlig skoleeksamen (JUR-0500) over fem timer. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 7 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling.

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avd. master § 7, femte ledd. Ex. fac. må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen på avdelingen.


Emnet overlapper disse emnene

EXFACJUS Examen facultatum jusfaglig variant 9 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning examen facultatum prof. Dag Michalsen
Seminar Første gang:

Ex.fac. sem. gr 1 uni.lekt. Emma Victoria Hovig Frigland
Første gang: Tirsdag 20. oktober

Ex.fac. sem. gr 2 uni.lekt. Emma Victoria Hovig Frigland
Første gang: Tirsdag 20. oktober

Ex.fac. sem. gr 3 f.aman. Ande Somby
Første gang: Mandag 19. oktober

Ex.fac. sem. gr 4 f.aman. Ande Somby
Første gang: Mandag 19. oktober

Ex.fac. sem. gr 5 f.aman. Jorun Irene Rui
uni.lekt. Kristian Rytter
Første gang: Mandag 19. oktober

Ex.fac. sem. gr. 6 f.aman. Jorun Irene Rui
uni.lekt. Kristian Rytter
Første gang: Mandag 19. oktober

Ex.fac. sem. gr. 7 f.lekt. Kristine Helen Korsnes
Første gang: Tirsdag 20. oktober