Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Se fagbeskrivelse med pensum

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I forkant av praksisperioden skal studentene delta på obligatorisk praksisforberedende undervisning. Den praksisforberedende undervisningen inneholder følgende emner: formålet med praksisordningen, praktisk juridisk metode, rettspolitiske og rettssosiologiske problemstillinger i praksis, yrkesetiske problemstillinger, utforming av praksisrapport, og praktisk informasjon om praksisperioden.

Studentene får utnevnt kontaktlærer ved fakultetet. Kontaktlærer veileder studentene om emnevalg, emneavgrensning og om opplegget av praksisrapporten for øvrig. Studentene har rett til å levere utkast til praksisrapport til kontaktlærer, og få dette vurdert før endelig innlevering.

Praksisperioden avsluttes med innlevering av praksisrapport. 


Eksamen

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.

JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. For å få godkjent JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksisrapport jf. reglement for JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis § 6-1 første ledd.

Det er obligatorisk å delta på praksisforberedende kurs. Praksisperioden er på fire uker, og avsluttes med innlevering av praksisrapport. Se studieplan for graden master i rettsvitenskap.

Vurderingsuttrykket for rapporten er godkjent / ikke godkjent, jf reglement for obligatorisk utplassering i praksis på 4.avdeling master § 6-1.

Hvis gjennomføringen av praksisperioden ikke blir godkjent, må studenten ha ny praksisperiode, jf § 6-2.

Dersom praksisperioden godkjennes, men ikke rapporten, får studenten frist på to uker til å levere ny rapport, jf. reglementets § 6-3. Dersom denne ikke leveres innen den nye fristen, eller ikke blir vurdert til godkjent, må studenten gjennomføre ny praksisperiode, jf § 6-4. Se lenke med reglement nedenfor:https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=80677&p_dimension_id=88177

Reglement for JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis