Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Anatomi, fysiologi og biokjemi (12 sp)

Hva lærer du

Etter gjennomført emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 Kunnskap

- makroanatomisk: organ og organsystem

- mikroanatomisk: celler og vev

 

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på skandinaviske språk. Samisk kan benyttes når alle parter er samiskspråklig. Engelsk kan bli benyttet.

Eksamensspråket er norsk. Eksamensoppgaver utformes på nynorsk og samisk ved forespørsel.


Undervisning

Forelesning, streamet forelesning, øving i laboratorium, studieoppgaver, gruppearbeid med og uten veiledning og selvstudier.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen - 4 timer.  Nasjonal eksamen. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A - F.

Arbeidskrav: MCQ-test. Det gis anledning til å gå opp til arbeidskravet MCQ-test inntil tre ganger.

Hensikt: Studenten skal vise kunnskap om i emnene anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten får erfaring i å gjennomføre digital test med flervalgsoppgaver, som er en av testformene som anvendes på eksamen.

Arbeidsform: Arbeidskravet er obligatorisk og gjennomføres individuelt. Arbeidskravet er en digital test med 30 flervalgsoppgaver med fire svaralternativer, hvorav ett svaralternativ er det riktige. Flervalgsoppgavene i testen utformes med utgangspunkt i læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten må svare riktig på 18 av 30 flervalgsoppgaver (60 % riktige svar) for å få arbeidskravet godkjent. Det gis ikke minus-poeng.

Vurdering: Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent ut i fra kriteriene til innhold. Arbeidskravet inngår som en del av vurderingsgrunnlaget for emnet og må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Det gis tre forsøk i forkant av eksamen.

SDEBA18 og GRS_NETT18 er unntatt fra dette arbeidskravet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve Tromsø 12.08.2020;Skriftlig prøve Hammerfest 12.08.2020;Skriftlig prøve Alta 12.08.2020;Skriftlig prøve Narvik 12.08.2020;Skriftlig prøve Harstad 12.08.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesning Harstad SDEBA20 uni.lekt. Carina Nygård
uni.lekt. Lisbeth Gaustad Johansen
uni.lekt. Liv Oddrunn Bygdnes
uni.lekt. May Britt Bruun
uni.lekt. Charlotte Konradsdatter Aronsen
øvinglær. Therese Daleng Bjørnnes
uni.lekt. Fredrik Brønlund
Første gang: Se timeplan på nett

Forelesning Alta GRS_NETT20 uni.lekt. Katrine Markussen
uni.lekt. Janne Eirin Isaksen Engnes
uni.lekt. Linda Merete Jensen
uni.lekt. Espen Kristiansen
uni.lekt. Kari Anne Wæraas
øvinglær. Anita Sofie Vangen
f.kons. Sissel Torild Bårdsen
øvinglær. Tina-Agnete Bønå
f.lekt. Randi Gunveig Caspersen Bratland
uni.lekt. Camilla Margaretha Thelle
uni.lekt. Merethe Hågensen
uni.lekt. Linda Alise Okstad
uni.lekt. Linda Mari Jansen
uni.lekt. Ranveig Jacobsen
uni.lekt. Tove Størdal
f.aman. Grete Mehus
uni.lekt. Nina Johnsen
f.lekt. Liss Trine Eriksen
uni.lekt. Per Gunnar Arnesen
f.lekt. Jeanette Elise Huemer
uni.lekt. Maud Ann-Sophie Barstad
uni.lekt. Benedikte Wæraas
uni.lekt. Trine Lise Knudsen Edvardsen
uni.lekt. Katrine Madej Brochmann
uni.lekt. Karin Mikkelsen
øvinglær. Hanne Iren Svendsen
uni.lekt. Solveig Johanne Kristoffersen
rådgiver Torun Jansen
f.kons. Irene Beate Hægdahl
Første gang: Se timeplan på nett

Gruppeundervisning Harstad SDEBA20 uni.lekt. Carina Nygård
uni.lekt. Lisbeth Gaustad Johansen
uni.lekt. Charlotte Konradsdatter Aronsen
Første gang: Se timeplan på nett

Gruppeundervisning Alta GRS_NETT20 Første gang: Se timeplan på nett

Seminar Harstad SDEBA20 uni.lekt. Carina Nygård
uni.lekt. Lisbeth Gaustad Johansen
uni.lekt. Charlotte Konradsdatter Aronsen
Første gang: Se timeplan på nett

Seminar Alta GRS_NETT20 Første gang: Se timeplan på nett