Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

DTE-1500 Programmering 0 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag ; 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesinger med teori og praktiske eksempler

Ukentlige (ikke obligatoriske) øvingsoppgaver

Elektroniske tester som inngår som del av obligatoriske øvinger

Obligatoriske øvingsoppgaver


Eksamen

Arbeidskrav:

4 av 5 obligatoriske oppgaver må være godkjent

For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering:

5 timers digital eller skriftlig eksamen (med tilsyn, uansett eksamensform).

Kontinuasjonseksamen: Kontinuasjon er mulig i neste påfølgende kontinuasjonsperiode  


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Frode Næsje