Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SOK-3600 Ressursøkonomi II - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Master i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning ressursforvaltning (økonomi). Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en innføring i firskeriøkonomisk modellering, verdsettingsteorier og nytte-kostnadsanalyse og er beregnet på masterstudenter i fiskeri og havbruk, retning ressursforvaltning.

Søknadsfrist

Hvis enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå.

Ressursøkonomidelen fra semesteret i "Bærekraftige fiskerier" fra bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Eller tilsvarende Ressursøkonomiske emner.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten skal

Ferdighet
Kandidaten skal

Generell kompetanse
Kandidaten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveseminar og datalab.

Eksamen

En semesteroppgave (40%) og en skriftlig eksamen (60%). Bokstavkarakterer A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: en lab i bioøkonomi og en lab i verdsetting.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 11.12.2019;Semesteroppgave utlevering 21.11.2019 innlevering 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Margrethe Aanesen
prof. Arne Johannes Eide
Oppgaveseminar prof. Margrethe Aanesen
prof. Arne Johannes Eide
Datalab prof. Margrethe Aanesen
prof. Arne Johannes Eide